Stotteren

Er bestaan veel verschillende problemen waar je als mens mee te maken kunt krijgen. Veel van deze problemen zijn aangeboren en kunnen niet zomaar veranderd worden. Fysieke afwijkingen en ziektes zijn vaak niet te genezen, maar er kan wel mee worden omgegaan. Andere afwijkingen hebben een andere oorzaak en zijn niet genetisch bepaald. Een voorbeeld is stotteren. Dit is het niet goed kunnen uitspreken van vloeiende zinnen, omdat de spreker blijft hangen in bepaalde klanken, woorden of lettergrepen. Dit blijven hangen kan op verschillende manieren. Sommige mensen die stotteren herhalen een klank een aantal keer voordat ze kunnen verdergaan met de volgende. Andere stotteraars verlengen geluiden en klanken, terwijl een combinatie ook mogelijk is. Daarnaast kunnen mensen die stotteren pauzes tussen woorden of klanken maken, die van heel kort tot een aantal secondes kunnen duren. Stotteren wordt gezien als een probleem dat ontstaat in de periode dat een kind leert praten, waarop verschillende invloeden van toepassing kunnen zijn. Zo kunnen emotionele- en gedragsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van stotteren, maar wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het probleem vooral erfelijk is bepaald. Er bestaan veel theorieën over het verbeteren van de spraak bij stotteraars en het zelfs verhelpen van het probleem, maar de uitkomsten zijn niet altijd hetzelfde. Daarnaast is het een probleem dat stotteren zich niet bij iedereen op dezelfde manier uit. Sommige mensen hebben er erg veel last van als ze spreken en dit is dan ook duidelijk te merken als toehoorder. Het blijven hangen in zinnen en woorden valt erg op en er vallen gaten in woorden en zinnen. Er is echter ook een groot deel van het probleem dat niet altijd even duidelijk is voor de buitenwereld. Stotteraars hebben vaak veel meer last van hun probleem dan ze laten merken aan de buitenwereld.

Hulp bij stotteren

Stotteren ontstaat als de spieren die verantwoordelijk zijn voor de spraak, zoals de tong en de spieren in het gezicht, blijven corrigeren voor een foute beweging door een probleem in de terugkoppeling naar de hersens. Er wordt namelijk een terugkoppeling gemaakt naar het deel van de hersenen dat deze spieren aanstuurt, als er een beweging fout gaat of verkeerd dreigt te gaan. Bij stotteren is deze terugkoppeling verstoord, waardoor de spieren blijven corrigeren en dit veroorzaakt de symptomen. Vaak treedt deze verstoring in de terugkoppeling op door spanning, water verklaart dat het probleem bij veel mensen erger is wanneer ze onder druk staan. Daarnaast is er een groot gedeelte van het probleem dat niet duidelijk wordt aan de buitenwereld, maar wat wel een grote invloed heeft op de personen die stotteren. Stotteraars vermijden vaak moeilijke woorden en vinden het ongemakkelijk, eng of zelfs verschrikkelijk om in het openbaar te moeten spreken. Daarnaast bestaan er vaak minderwaardigheidsgevoelens bij mensen die stotteren. Veel stotteraars ontwikkelen bepaalde trucjes, waardoor ze het probleem kunnen omzeilen. Ze vermijden bijvoorbeeld bepaalde woorden of lettergrepen. Het voor de buitenwereld niet zichtbare gedeelte van het stotteren kan een groot probleem vormen, omdat het persoon dat stottert zich niet goed kan uiten. Daarnaast ontstaat er vaak veel spanning rondom het spreken, wat het probleem kan verergeren en het minderwaardigheidsgevoel alleen maar verergert. Daarnaast vormen de negatieve gedachten en het negatieve zelfbeeld voor grote problemen.

Vloeiend leren spreken

Gelukkig bestaat er een oplossing voor dit probleem. Het is niet bij iedereen even goed bekend hoe belangrijk stotteren kan zijn in het leven van een mens en hoeveel problemen het kan opleveren, naast de beperkingen bij het spreken. Vaak wordt stotteren gezien als iets lastigs en vervelends en ergeren mensen zich eraan. Vervolgens gaat men zinnen afmaken wanneer een stotteraar niet snel genoeg praat, wat alleen maar meer problemen oplevert en bijdraagt aan het negatieve zelfbeeld. Weinig mensen weten echter hoe groot de persoonlijke problemen kunnen zijn bij mensen die stotteren. Gelukkig is er echter een oplossing, die een grote invloed op het leven van stotterende mensen kan hebben. Len Del Ferro heeft in 1978 een methode ontwikkeld, waarbij de middenrifspier centraal staat. Het bedrijf Del Ferro, genoemd naar de ontwikkelaar van de methode, helpt volwassenen en kinderen om stotteren te overwinnen. Er worden verschillende methodes aangeboden om dit probleem blijvend te verhelpen. Aan de ene kant wordt door middel van ademhalingsoefeningen de middenrifspier getraind. Daarnaast is de mentale training belangrijk, die ervoor zorgt dat je beter in je vel zit en meer zelfvertrouwen krijgt. Omdat stotteren vaak voor een groot deel een mentaal probleem is en stotteraars veel ongemakken en problemen ervaren die ze niet gemakkelijk laten zien, wordt aan het mentale gedeelte veel aandacht besteed. Je kunt bij Del Ferro terecht voor verschillende trainingen. Allereerst is er de tiendaagse cursus vloeiend spreken, die vooral gericht is op het overwinnen van stotteren. Daarnaast is er een vijfdaagse cursus, die ook erg effectief is voor professionals en managers. Deze cursus is ontwikkeld voor het bedrijfsleven, waarin spreken een belangrijke invloed heeft op de prestaties van mensen. Er wordt daarom ook ingegaan op belangrijke onderwerpen als de invloed van spreken op leidinggeven. Daarnaast wordt er een tweedaagse verdiepingscursus aangeboden, die is gericht op het opfrissen van de Del Ferro methode. Ook wordt er verder ingegaan op het mentale gedeelte van het probleem. Een zeer nuttige cursus wanneer je nog belemmeringen ervaart en problemen hebt met spreken. Daarnaast is er een speciale cursus voor kinderen tussen vier en zes jaar, die zich in de periode bevinden waarin de spraak zich ontwikkelt.

Meer van Delferro.nl

Deel dit bericht op socialmedia