Over ons

Door het initiëren en stimuleren van vernieuwingen en door het realiseren van samenwerking levert SURF een grote bijdrage aan de internationaal vooraanstaande positie die de Nederlands universiteiten en hogescholen op dit gebied innemen.

In de loop der jaren is ICT steeds verder doorgedrongen in de haarvaten van de instellingen. Daarmee groeide ook het taakgebied van SURF. Meer dan ooit is er behoefte aan een organisatie die kennis over ICT voor hoger onderwijs en onderzoek bundelt en verspreidt. De winst van de vele investeringen kan immers pas echt worden geboekt als de voorzieningen worden geïntegreerd tot een hecht geheel dat niet de organisaties als uitgangspunt heeft, maar de workflow van de individuele gebruiker. Een Service Oriented Architecture (SOA) maakt dit mogelijk. De realisatie hiervan, op landelijk en op instellingsniveau, vergt enerzijds goede afspraken en anderzijds veel expertise, bijvoorbeeld over standaarden.

SURF voorziet niet alleen in de eerste, maar ook in de tweede behoefte: ze werkt internationaal samen met toonaangevende partners en bundelt de Nederlandse ervaringen. Door deze expertise is ze bij uitstek het kennisplatform voor ICT-beleid in het hoger onderwijs.

Deskundigheidsontwikkeling en kennisdisseminatie zijn daarom twee belangrijke doelstellingen van SURF. Activiteiten van SURFfoundation op dit gebied zijn onder meer het organiseren van bijeenkomsten en studiereizen, het uitgeven van publicaties en het aanbieden van een schat aan elektronische informatie via deze website en een aantal themagerichte websites.