Wanneer iemand komt te overlijden is er vaak sprake van een erfenis. Dit kan voor de nabestaanden een positief en een negatief effect hebben. Niet alleen kunnen gelden en goederen worden geërfd, maar ook schulden. Ook kan een erfenis kwaad bloed brengen in de familierelaties. Het kan lastig zijn om bijvoorbeeld de erfenis of het Lees meer