Doelstelling

In SURF werken universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. Hierdoor kan het hoger onderwijs en onderzoek optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van ICT om zo de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren.

De krachtenbundeling in SURF leidt al twintig jaar tot successen, waarbij in samenwerking diensten en producten ontstaan die de instellingen ieder voor zich niet kunnen realiseren. De combinatie van hoogwaardige kennis, schaalgrootte en een veeleisende gebruikersgroep maakt dat SURF-initiatieven impact hebben.

SURF werkt samen met een groot aantal buitenlandse partners om kennis te delen en te kunnen profiteren van schaalvoordelen. De resultaten van SURF zijn ook internationaal een voorbeeld.
SURF zorgt voor een basis waarop het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek kan excelleren. Maar de impact van SURF is breder dan alleen het hoger onderwijs en onderzoek. Een voorbeeld is DigiD, dat de overheid gebruikt als digitale toegangscontrole voor haar internetdiensten. DigiD is gebaseerd op de betrouwbare online authenticatie (A-select) van SURF. Ook de realisatie van fijnmazige glasvezelnetwerken in een aantal Nederlandse steden is een gevolg van SURF’s pionierswerk. SURF stond bovendien aan de wieg van de Amsterdam Internet Exchange, de belangrijkste toegangspoort in Europa voor internationaal internetverkeer.

SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation (de naam waaronder het bureau van Stichting SURF vanaf maart 2007 opereert), SURFnet en SURFdiensten.

SURFfoundation
SURFfoundation is de initiator van innovatie in het hoger onderwijs en onderzoek. SURFfoundation initieert, regisseert en stimuleert ICT- vernieuwingen, door kennisdeling en partnerschappen.

SURFnet
SURFnet ontwikkelt en exploiteert het landelijke netwerk SURFnet6. Daarnaast biedt SURFnet innovatieve diensten op het gebied van beveiliging, authenticatie en autorisatie, groepscommunicatie en video.

SURFdiensten is de licentieorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek en faciliteert het gebruik van ICT. SURFdiensten biedt unieke prijs- en gebruiksvoorwaarden voor software, content, ICT-diensten en hardware.