Een advocaat erfrecht zorgt voor zekerheid

Wanneer iemand komt te overlijden is er vaak sprake van een erfenis. Dit kan voor de nabestaanden een positief en een negatief effect hebben. Niet alleen kunnen gelden en goederen worden geërfd, maar ook schulden. Ook kan een erfenis kwaad bloed brengen in de familierelaties. Het kan lastig zijn om bijvoorbeeld de erfenis of het testament goed te interpreteren. Om die reden is het verstandig om een advocaat erfrecht in de hand te nemen. Die is er niet om als politieagent op te treden bij kwesties in de familie, maar om helderheid te scheppen en problemen en risico’s te voorkomen. Het maakt uiteindelijk voor iedereen de omstandigheid verzachtend. Er is immers een familielid overleden en een ruzie over een erfenis kan dit gebeuren overschaduwen. Neem daarom een advocaat erfrecht in de arm en voorkom dit soort situaties.

Een advocaat erfrecht is specialist

Stel, in uw familie komt een dierbaar persoon te overlijden. Emoties spelen een rol, deze dierbare persoon had met iedereen een andere band en ondanks dat deze persoon nalatenschap heeft aan erfgenamen, is er geen testament opgesteld. Het erfrecht bepaalt dan wie de erfgenamen zijn. Dit zijn vaak:

  • Echtgenoot of geregistreerd partner
  • Kinderen
  • Ouders
  • Broers of zussen

U leest het al goed, dat een ongeregistreerd partner en kleinkinderen nog niet in deze lijst voorkomen. Het erfrecht bepaalt in die zin of deze mensen recht hebben op een nalatenschap. Lastige materie, waarbij de hulp van een advocaat erfrecht veel leed kan voorkomen en verzachten. Stel nou dat deze persoon vermogend was, maar er ook om bekend stond dat hij of zij veel speculeerde of wellicht schulden had opgebouwd. Ook schulden zijn erfrechtelijk overdraagbaar. U loopt hiermee een risico en ook daarvoor is het verstandig om een advocaat erfrecht te raadplegen. Een advocaat erfrecht heeft veel ervaring in dit soort situaties en begrijpt hoe precair dit onderwerp kan zijn. Hij is daarbij de specialist die uitleg geeft, aangeeft welke formaliteiten er verbonden zijn aan het nalatenschap, welke rechten en verplichtingen er zijn en hoe de verdere procedure verloopt. In het geval van onenigheid tussen familieleden onderling kan een verdeling van de erfenis worden aangevraagd bij de rechter. Ook hiervoor is een advocaat erfrecht belangrijk, want met adequaat handelen zorgt een advocaat erfrecht ervoor dat iedereen toekomt waar hij recht op heeft. Dit is echter een proces waar tijd overheen kan gaan. Want soms duurt het een half jaar voordat een erfenis helemaal rond is, maar het kan ook jaren duren. Geduld en goede begeleiding is hierbij dus erg belangrijk.

De advocaten van Brenner Advocaten

Advocatenkantoor Brenner Advocaten werkt met advocaten die allen advocaat erfrecht zijn en gespecialiseerd zijn in dit soort zaken. Op de website advocatenkantoorerfrecht.nl kunt u kennis met hen maken en meer lezen over het erfrecht. Zo komt u onderwerpen tegen als

  • Het kindsdeel
  • Een legitieme portie
  • Informatie over de executeur
  • Verdeling van nalatenschap
  • Legaten
  • Testamenten

Alles wat er te maken heeft met erfrecht en meer. Vergeet u niet dat er veel bij dit onderwerp komt kijken. Wellicht heeft u familie in het buitenland of zijn er andere internationale zaken verbonden aan de erfenis. Wat als een bedrijf deel uitmaakt van de erfenis? Maar ook vragen als; ‘Wanneer wordt een erfenis uitbetaald?’ en ‘Hoeveel rente of belasting betaal ik over een erfenis?’ zijn vragen waarop een advocaat erfrecht van Brenner Advocaten goed antwoord kan geven. Een advocaat erfrecht is er voor u en voor uw familie en treed onpartijdig op om rechtvaardig te handelen, te ondersteunen bij de verdeling en voor uw rechten op te komen. En om u te behoeden voor risico’s.